Zapytaj Happy Barcelona

Załatw z Happy-Barcelona, usługi dodatkowe

  • Tłumaczenia – dla osób przyjezdnych celem załatwienia w Barcelonie różnych spraw. Tłumacz uda się z państwem na miejsce tłumaczenia lub wystąpi jako reprezentant.
  • Załatwianie pozwolenia i formalności na filmowanie w Barcelonie.

   Zapytaj: info@happy-barcelona.pl