Jaskinia Pouetons – Montserrat

Wśrod fantazynych paluchów góry Montserrat, głęboko pod ziemią znaduje się Jaskinia „Hobbita”